ساختمان علوم انسانی

 

حوزه / قسمت

شماره تلفن

 

حوزه ریاست

دفتر ریاست

۳۱۹۰

 

۳۱۹۱

 

۴۴۸۶۵۶۵۶

 

۴۴۸۴۵۱۵۴

 

دبیرخانه دفتر ریاست

۳۱۹۵

 

امور پیگیری و رسیدگی به شکایات

۳۱۹۴

 

۴۴۸۶۵۵۹۵

 

حفاظت دفتر ریاست

۳۰۲۱

 

آبدارخانه دفتر ریاست

۳۰۹۱

 

دفتر روابط عمومی

۳۱۱۳

 

۳۱۱۴

 

۳۱۱۵

 

 

 

۴۴۸۶۹۸۳۲

 

اداره خبر ورسانه

۳۳۰۸

 

دفتر امور بین الملل

۴۴۸۶۵۱۶۱

 

۳۱۲۰

 

۳۱۲۱

 

۳۱۲۲

 

دفتر امور حقوقی (دفتر مدیر کل)

۴۴۸۶۵۱۴۵

 

 

۳۱۴۳

 

مسئول دفتر

۳۱۴۲

 

۳۱۴۴

 

کارشناسان

۴۴۸۶۵۱۳۵

 

 

۳۱۴۰

 

 

۳۱۴۱

 

فکس

۳۰۲۶

 

مدیریت حراست

۴۴۸۶۵۱۴۷

 

 

۴۴۸۶۵۲۴۸

 

فکس

۴۴۸۶۵۱۲۱

 

حفاظت فیزیکی (دفتر)

۴۴۸۶۵۲۸۷

 

۳۱۷۷

 

۴۴۸۶۵۲۲۵

 

۳۱۷۸

 

۳۱۷۶

 

۳۱۷۵

 

اطلاعات حفاظت ساختمان علوم انسانی

۴۴۸۶۵۲۱۷

 

۳۰۴۴

 

طبقه همکف (درب ضلع غربی علوم انسانی)

۳۰۴۱

 

حفاظت درب طبقه دوم شمالی علوم انسانی

۳۰۵۵

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دفتر معاونت

۴۴۸۶۵۱۷۴

 

۴۴۸۶۵۴۴۴

 

۳۱۸۰

 

۳۱۸۱

 

۳۱۷۹

 

اداره کل خدمات آموزشی و تحصیلاتتکمیلی

۴۴۸۶۲۷۳۸

 

 

۴۴۸۶۵۲۳۰

 

 

۳۱۷۲

 

مسئول دفتر

۳۱۷۰

 

فکس

۳۰۶۹

 

اتاق پیگیری نامه‌های آموزشی

۳۰۳۸

 

اداره امتحانات و ثبت نمرات

۳۱۷۱

 

کارشناس

۳۰۳۹

 

دفتر مطالعات رشته‌ها (تصویب رشته‌ها)

۳۰۳۹

 

اداره پذیرش و ثبت نام

۳۰۳۰

 

مسئول امور آموزشی (مقطع دکتری)

۳۰۲۹

 

اداره آمار وبرنامه ریزی آموزشی

۳۰۲۳

 

دفتر مدیر کل امور هیات علمی

۴۴۸۶۵۲۰۲

 

مسئول دفتر

۳۱۰۵

 

اداره جذب وتامین هیات علمی

۳۰۷۸

 

کارگزینی هیات علمی

۳۰۵۰

 

بایگانی

۳۰۷۹

 

اداره امور حق الزحمه اعضای هیات علمی

۳۰۸۹

 

کارشناسان

۳۰۴۷

 

خدمات ماشینی حوزه معاونت آموزشی

۴۴۸۶۵۶۲۶

 

۳۰۵۹

 

گروه معارف

۳۰۰۳

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

اداره کل خدمات دانشجویی

۴۴۸۶۵۲۴۹

 

۳۱۳۸

 

۳۰۷۶

 

۳۱۳۷

 

اداره امور دانشجویی (نقل و انتقالات)

۳۰۴۰

 

اداره راهنمایی و مشاوره

۳۰۲۴

 

۳۰۵۷

 

اداره رفاه وتغذیه

۳۰۴۶

 

فوق برنامه

۳۰۲۸

 

مدیریت امور دانش آموختگان

۳۰۹۰

 

کارشناسان

۳۰۶۵

 

امور فارغ التحصیلان (شعب)

۴۴۸۶۵۱۲۶

 

۳۰۷۷

 

بسیج دانشجویی ساختمان علوم انسانی

۳۰۴۸

 

بسیج اساتید

۳۰۳۷

 

معاونت پژوهش و فناوری

دفتر معاونت

۴۴۸۶۵۲۳۹

 

مسئول دفتر

۳۱۵۰

 

 

۳۱۵۳

 

اداره کل پژوهش وتولید علم

۴۴۸۶۵۱۲۱

 

اداره امور پژوهشی

۳۰۵۴

 

اداره امور پشتیبانی پایان نامه‌ها

۳۰۱۸

 

اداره انتشارات علمی

۳۰۸۱

 

دفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری وکارآفرینی

۴۴۸۶۵۱۵۱

 

مدیر دفتر ارتباط با صنعت

۳۱۶۰

 

 

۳۱۶۱

 

 

۳۱۶۲

 

 

۳۱۶۳

 

فکس

۳۱۶۴

 

مدیریت پشتیبانی آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

۳۰۳۶

 

معاونت اداری و مالی

دفتر معاونت

۳۱۳۵

 

۳۱۳۹

 

۳۱۳۴

 

۴۴۸۶۵۵۳۵

 

۴۴۸۶۵۵۴۵

 

مدیر کل امور اداری

۳۱۴۵

 

۳۱۴۶

 

۴۴۸۶۵۴۱۴

 

۴۴۸۶۵۵۸۵

 

اداره کارگزینی -رئیس

۳۰۰۲

 

بیمه

۳۰۱۷

 

کارشناس

۳۰۱۹

 

اداره دبیرخانه مرکزی

۳۰۶۸

 

۴۴۸۶۵۱۶۶

 

۴۴۸۶۶۶۶۷

 

۴۴۸۶۵۱۶۷

 

مدیریت تدارکات

۳۱۰۰

 

۳۱۰۱

 

۳۱۰۲

 

۳۱۰۳

 

۴۴۸۶۶۰۲۰

 

۴۴۸۶۵۱۳۱

 

دفتر اداره کل امور مالی وتسهیلات رفاهی

۳۱۳۰

 

۳۱۳۱

 

۳۱۳۲

 

۴۴۸۶۵۱۲۵

 

۴۴۸۶۵۶۴۶

 

اداره رسیدگی به اسنادووصول مطالبات

۳۰۷۰

 

اداره حقوق ودستمزد

۳۰۷۲

 

اداره اموال و دارائیها

۴۴۸۶۵۱۹۱

 

کارشناس‌ها

۳۰۶۳

 

اداره حسابداری وهزینه

۳۰۹۳

 

اداره مالی پروژه‌های عمرانی

۳۰۸۴

 

اداره کل اقتصادی و سرمایه گذاری و شرکتهای دانش بنیان

۳۰۰۹

 

اداره پشتیبانی شرکت‌های دانش بنیان

۳۰۱۱

 

اداره ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی

۳۰۹۴

 

مدیریت برنامه وبودجه

۳۰۲۵

 

اداره توانمندسازی و آموزش‌های آزاد

۳۰۶۷

 

دانشکده علوم انسانی واجتماعی

دفتر ریاست دانشکده

۴۴۸۶۵۲۱۶

 

۳۱۰۹

 

۳۱۱۰

 

رئیس اداره امور آموزشی دانشکده علوم انسانی

۳۱۱۲

 

اداره امور آموزشی دانشکده علوم انسانی (مسئول)

۳۰۵۳

 

کارشناسان آموزش

۳۰۲۰

 

مدیریت امور پژوهشی دانشکده علوم انسانی

۳۰۰۴

 

اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکدهعلوم انسانی

۳۰۵۶

 

امور کنترل کلاس ساختمان علوم انسانی

۳۰۴۵

 

امور مالی دانشکده علوم انسانی

۳۰۱۲

 

اداره امور عمومی وپشتیبانی ساختمان علوم انسانی

۴۴۸۶۵۱۷۵

 

شرکت تعاونی مصرف

شرکت تعاونی مصرف

۳۰۴۲

 

۴۴۸۶۵۱۹۹

 

۳۰۴۳

 

۴۴۸۶۵۱۸۷