معاونت عمران و توسعه

حوزه معاونت عمران و توسعه

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

معاونت عمران و توسعه

 

۴۴۸۶۸۵۸۵
۴۴۸۶۹۵۹۵

 

مدیر کل طرح های عمرانی

  ۴۴۸۶۸۵۸۱  

اداره کل املاک و مستغلات

 

۴۴۸۶۸۵۹۴

 

دفتر فنی پروژه

 

۴۴۸۶۸۵۶۴

-

   

-

«اداره کل خدمات و نگهداری»

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

مدیرکل خدمات و نگهداری

۱۲

۴۴۸۶۷۰۰۰- ۴۴۸۶۷۰۱۶

۴۴۸۶۷۰۰۹

اداره فضای سبز و خدمات شهری

۱۶

۴۴۸۶۷۰۱۴

-

آزمایشگاه

۲۹ و ۲۸

۴۴۸۶۷۰۰۳

-

اداره مخابرات

۱۱

۴۴۸۶۷۰۰۸

-

امور اداری و بایگانی

۱۹ و ۱۸

۴۴۸۶۷۰۱۵

۱۸

انبار

۲۳

۴۴۸۶۷۰۰۷

-

اداره تاسیسات (مکانیکال و الکتریکال)

۱۱

۴۴۸۶۷۰۱۱

-

تلفنخانه

۱۰

۴۴۸۶۷۰۰۱

-

حفاظت

۱۰

۴۴۸۶۷۰۱۲

-

اداره آب و فاضلاب

۱۴

۴۴۸۶۷۰۰۴

-