معاونت عمران و توسعه

حوزه معاونت عمران و توسعه

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

معاونت عمران و توسعه

 

 44868585
44869595

 

مدیر کل طرح های عمرانی

   44868581  

اداره کل املاک و مستغلات

 

44868594 

 

دفتر فنی پروژه

 

 44868564

-

   

-

« اداره کل خدمات و نگهداری »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

مدیرکل خدمات  و نگهداری

12

44867000- 44867016

44867009

اداره فضای سبز و خدمات شهری

16

44867014

-

آزمایشگاه

29 و 28

44867003

-

اداره مخابرات

11

44867008

-

امور اداری و بایگانی

19 و 18

44867015

18

انبار

23

44867007

-

اداره تاسیسات (مکانیکال و الکتریکال)

11

44867011

-

تلفنخانه

10

44867001

-

حفاظت

10

44867012

-

اداره آب و فاضلاب

14

44867004

-