سالن خوارزمی

سالن اجتماعات خوارزمی

این سالن که در دانشکده فنی و مهندسی واقع شده است مانند سالن علامه طباطبایی و علامه حلی با کلیه امکانات و تجهیزات لازم آماده برگزاری جلسات، همایشها و... می باشد.گنجایش این سالن ۳۳۷ نفر می باشد.

 

نمایی از سالن اجتماعات خوارزمی واقع در ساختمان فنی و مهندسی

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌