سالن خوارزمی

سالن اجتماعات خوارزمی

  این سالن که در دانشکده فنی و مهندسی واقع شده است مانند سالن علامه طباطبایی و علامه حلی با کلیه امکانات و تجهیزات لازم آماده برگزاری جلسات ،  همایشها و ... می باشد.گنجایش این سالن 337 نفر می باشد.

 

  نمایی از  سالن اجتماعات خوارزمی واقع در ساختمان فنی و مهندسی