تهیه فیلم و بروشور

تهیه فیلم و بروشور

 با توجه به اهمیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات بعنوان یک واحد نمونه در سطح دانشگاه و بازدیدهای مختلفی که مسئولان ، اساتید و نمایندگان دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی از آن می کنند لازم است فیلم و بروشورهای لازم از دستاوردهای علمی ، پژوهشی ، آموزشی، دانشجویی ، فرهنگی و ..... آن تهیه و در اختیار بازدیدکنندگان و مدعوین قرار گیرد.

درهمین راستا تاکنون اقدام به ساخت دو فیلم از دستاوردهای معاونتها و دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی و علمی شده که به زودی در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.
همچنین تهیه بروشور واحد و دانشکده ها نیز در دست اقدام است که به زودی آماده می شود ضمن اینکه قرار است بروشور واحد علاوه بر زبان فارسی به زبانهای عربی و انگلیسی نیز تهیه شود.