دفاعیات

دفاعیات             

 یکی دیگر از وظایف مربوط به اداره سمعی وبصری برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ها می باشد بطوریکه این اداره سالیانه حدود 650 دفاعیه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشکده های کشاورزی ،صنایع غذایی ، نفت، هوا وفضا، علوم پایه، هنر ومعماری، علوم وفنون دریایی،حقوق، محیط زیست ،وبرخی از دفاعیات دانشکده های علوم انسانی و الهیات را در سالنهای علامه حلی ،سالن سمینار و علامه طباطبایی برگزار می کند بطوریکه زمان و محل برگزاری دفاعیات با مراجعه حضوری دانشجویان به این اداره هماهنگ و رزرو می شود و نکاتی در خصوص تست لپ تاپ و سی دی پاور پوینت بر روی سیستم و ویدئو پروژکتور سالن انجام می گردد تا در صورت بروز مشکل ، رفع نقص قبل از برگزاری دفاعیه انجام پذیرد . .