دفاعیات

دفاعیات

یکی دیگر از وظایف مربوط به اداره سمعی وبصری برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه‌ها می‌باشد بطوریکه این اداره سالیانه حدود ۶۵۰ دفاعیه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشکده‌های کشاورزی، صنایع غذایی، نفت، هوا وفضا، علوم پایه، هنر ومعماری، علوم وفنون دریایی، حقوق، محیط زیست، و برخی از دفاعیات دانشکده‌های علوم انسانی و الهیات را در سالن‌های علامه حلی، سالن سمینار و علامه طباطبایی برگزار می‌کند بطوریکه زمان و محل برگزاری دفاعیات با مراجعه حضوری دانشجویان به این اداره هماهنگ و رزرو می‌شود و نکاتی در خصوص تست لپ تاپ و سی دی پاور پوینت بر روی سیستم و ویدئو پروژکتور سالن انجام می‌گردد تا در صورت بروز مشکل، رفع نقص قبل از برگزاری دفاعیه انجام پذیرد..
 
 

 

‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌