عکاسی و فیلمبرداری


عکاسی و فیلمبرداری 
واحد عکاسی و فیلمبرداری اداره سمعی و بصری با هدف ماندگار نمودن فعالیتهای بخش های مختلف دانشگاه و نیز آرشیو فیلم، CD  و عکس این فعالیتها راه اندازی شده است.
تاکنون در این راستا  بیش از صدها  فیلم و هزاران  قطعه عکس از برنامه های برگزار شده در واحد علوم وتحقیقات تهیه و تدوین شده است.