عکاسی و فیلمبرداری


عکاسی و فیلمبرداری

واحد عکاسی و فیلمبرداری اداره سمعی و بصری با هدف ماندگار نمودن فعالیت‌های بخش‌های مختلف دانشگاه و نیز آرشیو فیلم، CD و عکس این فعالیت‌ها راه اندازی شده است.
تاکنون در این راستا بیش از صدها فیلم و هزاران قطعه عکس از برنامه‌های برگزار شده در واحد علوم وتحقیقات تهیه و تدوین شده است.
 
 
‌‌‌‌‌‌‌
 
‌‌‌‌‌‌‌
 
 
 
 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌