ارتباطات درون سازمانی

ارتباطات درون سازمانی

 یکی از وظایف روابط عمومی ارتباط مستمر با کارکنان و مخاطبان درون سازمانی است. در این راستا دفتر روابط عمومی با تعبیه و نصب 30 تابلو تبلیغاتی در سطح ساختمانها و دانشکده های واحد به ارائه مطالب ، اخبارروز  ،‌اعلامیه ها و اطلاعیه ها پرداخته است. همچنین در سایت روابط عمومی و خبرنامه پیک علوم نیز با هدف ارتباط بیشتر با همکاران ستونهای نظر سنجی ایجاد شده است.