بریده جراید

بریده جراید

با توجه به افزایش انعکاس اخبار دانشگاه در روزنامه ها ، خبرگزاریها و سایتهای خبری، بخش ویژه ای در دفتر روابط عمومی جهت گردآوری روزانه اخبار منعکس شده و ارائه منظم آنها به مسئولان دانشگاه و نیز پاسخگویی به شبهات دایر شده است . تاکنون بیش از 15000 خبر از بخشهای مختلف دانشگاه در تمام رسانه ها منعکس شده که این اخبار هم اکنون به صورت  مجلد گردآوری شده اند.