اداره کل روابط عمومی

اداره کل روابط عمومی

 

اداره کل  روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات در تاریخ 17/3/85  راه اندازی شد

 این اداره کل بطور مستقیم زیر نظر ریاست محترم دانشگاه فعالیت می کند .

 اهداف :

 1-اطلاع گیری مداوم از فعالیتها و خدمات بخشهای مختلف دانشگاه ، دانشجویان و اساتید و تهیه و تنظیم آنها بصورت حرفه ای

 2- ارائه و ارسال اطلاعات گردآوری شده از فعالیتها و دستاوردهای دانشگاه به افکار عمومی و رسانه های جمعی

 وظایف کلی:

 وظایف رسمی دفتر روابط عمومی براساس چارت مصوب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بدین شرح است:

 1- جمع آوری اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها و پیشرفت ها واحد در صورت لزوم نشر محدود یا وسیع آنها با نظر رئیس واحد

 2- بررسی و تنظیم نظرات و آراء عمومی در رابطه با نحوه فعالیت واحد و ارائه آن به رئیس واحد

 3- تنظیم برنامه ها، سمینارها، کنفرانس ها، بازدیدها و اداره امور آنها با همکاری معاونت مربوطه

 4- پاسخگویی به مکاتبات ، شکایات و همچنین تهیه توضیحات به مکاتبات، شکایات و مطالب منتشره در مطبوعات

 5- مطالعه جراید و استخراج مطالب مربوط به واحد جهت ارائه به ریاست واحد و مسئولان مربوط و ارائه توضیح یا پاسخ های لازم حسب ضرورت

 6- انجام سایر امور مربوط

 ادارات زیر مجموعه اداره کل روابط عمومی  :

      اداره خبر و رسانه 

    اداره سمعی و بصری

  
بخش تبلیغات

   بخش نظرسنجی

   بخش انتشارات

   وب سایت