نشریات داخلی واحد


 

برخی از نشریات چاپ شده داخلی در سطح واحد علوم و تحقیقات به شرح زیر است (ضمناً وب سایت نشریات علمی واحد به نشانی journals.srbiau.ac.ir قابل دسترسی است.)

پیک علوم

کتابچه آشنایی با واحد علوم و تحقیقات

ویژه نامه آشنایی با واحد علوم و تحقیقات

راهنمای دانشجویان ورودی جدید

 


 

پیک علوم
   

شماره سی و هفتم

شماره سی و ششم

شماره سی و پنجم

شماره سی و چهارم

شماره سی و سوم

شماره سی و دوم

شماره سی و یکم

شماره سی ام

شماره بیست و نهم

شماره بیست و هشتم

شماره بیست و هفتم

شماره بیست و ششم

شماره بیست و پنجم

شماره بیست و چهارم

شماره بیست و سوم

شماره بیست و دوم

شماره بیست و یکم

شماره بیستم

شماره نوزدهم

شماره هجدهم

شماره هفدهم

شماره شانزدهم

شماره پانزدهم

شماره چهاردهم

شماره سیزدهم

شماره دوازدهم

شماره یازدهم

 

بالای صفحه

کتابچه آشنایی با واحد علوم و تحقیقات

کتابچه آشنایی با واحد علوم و تحقیقات‌ به همت روابط عمومی این واحد در قطع کتاب و طرحی زیبا برای آشنایی مخاطبین واحد منتشر شد.

دریافت فایل پی دی اف کتابچه آشنایی با واحد علوم و تحقیقات‌

 

بالای صفحه

ویژه نامه آشنایی با واحد علوم و تحقیقات

ویژه نامه آشنایی با واحد علوم و تحقیقات به همت روابط عمومی این واحد در قطع نشریه پیک علوم منتشر و در تابستان ۱۳۹۵ در اختیار مخاطبین قرار گرفت.

دریافت فایل پی دی اف ویژه نامه آشنایی با واحد علوم و تحقیقات

 

بالای صفحه

راهنمای دانشجویان ورودی جدید

راهنمای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ واحد علوم و تحقیقات به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی این واحد منتشر شد.

دریافت فایل پی دی اف راهنمای دانشجویان ورودی جدید