معرفی مسئولان واحد

آشنایی با مسئولان واحد علوم و تحقیقات


حوزه ریاست

دکتر فرهاد رهبر

رئیس واحد علوم و تحقیقات

رزومه دکتر فرهاد رهبر

دکتر مجید قدسی حسن آباد

مدیر کل حوزه ریاست واحد علوم و تحقیقات

 

دکتر سیدحسین طباطبائی

مشاور عالی در امور حقوقی و تشکیلات

افشین محمدی

مدیر کل روابط عمومی

 

دکتر حمیدرضا غفارزاده

مدیر کل امور بین الملل

دکتر امیر مسعود رحمانی

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

اسمعیل رجب پور

مدیرمرکز اسلامی و بین المللی پیامبر اعظم (ص)


معاونتها

دکتر عبدالمجید حلمی

معاون اداری و مالیمعاون عمران و توسعه

 

 

دکتر کرم اله دانش فرد
معاون پژوهشی

دکتر ساسان بابایی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

حجت الاسلام و المسلمین حجت الله ذاکر
معاون دانشجویی و فرهنگی

 

 
دکتر تقی ترابی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیاندکتر علی کمیلی

معاون پزشکی

 


مدیران کل معاونتها

دکتر بهزاد بازیار

مدیر کل پژوهشی


دکتر مهدی کمالی دولت آبادی
مدیر کل آموزشی

 


 
دکتر ابوالفضل تهرانیان

مدیر کل اداره برنامه ریزی، بودجه، تشکیلات و روشها


دکتر محمد قهدریجانی
مدیرکل امور فرهنگی

 
دکتر یونس فرهمند
مدیر کل دانشجویی


احمد ملا علی پور
مدیر کل امور اداری 

حسین رستمی
سرپرست اداره کل امور مالی و تسهیلات رفاهی

حمیدرضا حریری
سرپرست اداره کل سایت و تعمیر و نگهداری ساختمان ها

علی سیاهوشی
مدیر مهمانسرای حافظدکتر رضا سارنگ
سرپرست اداره کل تربیت بدنی

 

 


روسای دانشکده ها

دکتر محمود قرآن نویس
رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما

 

دکترسید بابک مظفری

رئیس دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده برق و کامپیوتر

دکتر مهرداد قوامی

رئیس دانشکده صنایع غذایی

دکتر هادی کیادلیری

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر فاطمه خان محمدی

رئیس دانشکده زبان و ادبیاتدکتر فریبرز باقری

سرپرست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
 

دکتر هاشم نیکو مرام

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد

دکتر مجید توسلی رکن آبادی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دکتر مجید عباسپور

رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی

دکتر ابوالقاسم امام زاده
رئیس دانشکده مهندسی نفت

 
دکتر مجید پولادیان
سرپرست دانشکده مهندسی پزشکی


 

دکتر علیرضا خدابنده
سرپرست دانشکده مهندسی مواد
دکتر امیر حسین جاوید
رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی
دکتر پرویز آبرومند آذر
رئیس دانشکده علوم پایه

دکتر حمید ماجدی
رئیس دانشکده هنر و معماری

 

دکتر سید محمد رضا آیتی
رئیس دانشکده الهیات و فلسفه
دکتر محمد نجفی
رئیس دانشکده مکانیک و هوافضادکتر اصغری
رئیس دانشکده علوم دامپزشکی

 

 

دکتر سعید رضائی
رئیس مجتمع آزمایشگاهی زکریا ی رازی
 

فریبرز صالح آبادی
فرمانده پایگاه بسیج کارکنان