معرفی مسئولان واحد

 

آشنایی با مسئولان واحد علوم و تحقیقات

حوزه ریاست

دکتر رضا مسعودی

سرپرست واحد علوم و تحقیقات

دکتر سید بابک فرزانه

سرپرست اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی

دکتر یوسف پاشایی

سرپرست دفتر امور حقوقی

 

 

 

دکتر حمیدرضا غفارزاده

مدیرکل امور بین الملل

دکتر امیر صحافی

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

 

معاونت‌ها

دکتر محسن حاتم

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع

دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

 

دکتر سودابه سلیمانی
سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

 
 

 

 


مدیران کل معاونت‌ها

دکتر بهزاد بازیار

مدیر کل پژوهشی

دکتر محمد حسن بهزادی
مدیر کل آموزشی

 

 

ا حمد مؤمنی

سرپرست اداره کل برنامه و بودجه

 

دکتر حمید سلیمانی مهر

مدیر دفتر امور اقتصادی، دانش بنیان و سرمایه گذاری


دکتر محمد قهدریجانی
مدیرکل امور فرهنگی

 


 

 

بهزاد جهانی

مدیر کل امور اداری ومنابع انسانی

 

عبدالرحیم طاهری
عامل خزانه داری و مدیر کل امور مالی و تسهیلات رفاهی

 

 

 

دکتر حسین با خدا

سرپرست اداره کل هیئت علمی
 

 

 

 
   


دکتر رضا سارنگ
سرپرست اداره کل تربیت بدنی
 


دکتر رضا فرمهینی فراهانی
مدیر امور عمرانی، املاک و مستغلات
 


رؤسای دانشکده‌ها

دکتر محمود قرآن نویس
رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما

 

دکترسید بابک مظفری

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

دکتر امیر محمدی نژاد

رئیس دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی

دکتر سینا فروزش

رئیس دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

دکتر هاشم نیکو مرام

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد

دکتر اصغر عربیان

رئیس دانشکده الهیات و حقوق

 
دکتر امیر هومن حمصی

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

دکتر سعید بازگیر
رئیس دانشکده نفت و مهندسی شیمی

 


دکتر محمد ناصر مقدسی
رئیس دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

 

دکتر علی کمیلی
رئیس دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
دکتر احمد اصغری
رئیس دانشکده علوم دامپزشکی
دکتر پرویز آبرومند آذر
رئیس دانشکده علوم پایه

دکتر مهدی روانشادنیا
رئیس دانشکده عمران، معماری و هنر

 

دکتر حامد اهری

سرپرست مجتمع آزمایشگاهی زکریا ی رازی
 

فریبرز صالح آبادی
فرمانده پایگاه بسیج کارکنان