معرفی مسئولان دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

دکتر شهروز ساویز

سرپرست مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما

دکترسید بابک مظفری

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

دکتر مصطفی پناهی‌‌‌‌‌‌‌

سرپرست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

دکتر عباس طلوعی اشلقی

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد

دکتر امیر محمدی نژاد

رئیس دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

 

دکتر امیر اقبال خواجه رحیمی
سرپرست دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

دکتر علی نادران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

سرپرست دانشکده عمران، معماری و هنر

دکتر اصغر عربیان
رئیس دانشکده الهیات و حقوق

 

دکتر رضا جهانمردی

رئیس دانشکده نفت و مهندسی شیمی

دکتر علی کمیلی

رئیس دانشکده علوم و فناوری های پزشکی

دکترسینا فروزش

رئیس دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

دکتر محمد ناصر مقدسی

رئیس دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

دکتر علیرضا ایرانبخش
سرپرست دانشکده علوم پایه

 

مسلم حق شناس
سرپرست مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی