معرفی معاونت ها

معاونت توسعه و مدیریت منابع

دکتر محسن حاتم

معاون توسعه و مدیریت منابع

بهزاد جهانی
مدیرکل امور اداری و منابع انسانی

 

سعید سعیدی
عامل خزانه داری و مدیر کل امور مالی و تسهیلات رفاهی

 

 

دکتر رضا فرمهینی فراهانی

مدیر کل امور عمرانی، املاک و مستغلات
 

 

 

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر سعید بازگیر

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

 

دکتر بهزاد بازیار

مدیر کل پژوهشی

 

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

دکتر سودابه سلیمانی

سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

دکتر محمد حسن بهزادی
مدیر کل آموزشی

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

دکتر سعید رشیدی

معاون دانشجویی و فرهنگی

 

دکتر جواد رزمی
سرپرست اداره کل امور دانشجویی

 

دکتر محمد قهدریجانی
مدیرکل امور فرهنگی

 

فریبرز صالح آبادی
فرمانده پایگاه بسیج کارکنان