معرفی معاونت ها

معاونت اداری و مالی

 

عبدالمجید حلمی

معاون اداری و مالی

 

 

احمد ملا علی پور
مدیر کل امور اداری

 

حسین رستمی
سرپرست اداره کل امور مالی و تسهیلات رفاهی

 

معاونت و توسعه

 


معاون عمران و توسعه‌

 

 

حمیدرضا حریری
سرپرست اداره کل سایت و تعمیر و نگهداری ساختمان ها

 

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر کرم اله دانش فرد

معاون پژوهشی

 

دکتر بهزاد بازیار

مدیر کل پژوهشی

 

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر ساسان بابایی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

دکتر مهدی کمالی دولت آبادی
مدیر کل آموزشی

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

حجت الاسلام و المسلمین حجت الله ذاکر

معاون دانشجویی و فرهنگی

 

دکتر یونس فرهمند
مدیر کل دانشجویی

 

دکتر محمد قهدریجانی
مدیرکل امور فرهنگی

 

فریبرز صالح آبادی
فرمانده پایگاه بسیج کارکنان

 

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

دکتر تقی ترابی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

 

دکتر ابوالفضل تهرانیان

مدیر کل اداره برنامه ریزی، بودجه، تشکیلات و روشها

 

معاونت پزشکی

دکتر علی کمیلی

معاون پزشکی