معرفی مسئولان حوزه ریاست

 

دکتر رضا مسعودی

سرپرست واحد علوم و تحقیقات

 

 

دکتر سید بابک فرزانه

سرپرست حوزه ریاست

 

 

دکتر یوسف پاشایی

سرپرست دفتر امور حقوقی

 

 

 

دکتر حمیدرضا غفارزاده

مدیر امور بین الملل

 

 

دکتر امیرصحافی

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

دکتر رضا سارنگ
سرپرست اداره کل تربیت بدنی

 

 

رئیس مرکز اسلامی پیامبر اعظم (ص) و تولیت مسجد امام علی (ع)