معرفی مسئولان حوزه ریاست

 

 

دکتر فرهاد رهبر

رئیس واحد علوم و تحقیقات

رزومه دکتر فرهاد رهبر

 

 

دکتر مجید قدسی حسن آباد

مدیر کل حوزه ریاست واحد علوم و تحقیقات

 

 

دکتر سید حسین طباطبائی

مدیر دفتر امور حقوقی

 

 

افشین محمدی

مدیر کل روابط عمومی

 

 

دکتر حمیدرضا غفارزاده

مدیر کل امور بین الملل

 

 

دکتر امیر مسعود رحمانی

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

دکتر رضا سارنگ
سرپرست اداره کل تربیت بدنی

 

اسمعیل رجب پور

مدیر مرکز اسلامی و بین المللی پیامبر اعظم (ص)