معرفی مسئولان حوزه ریاست

 

دکتر علی عباسپور

رئیس واحد علوم و تحقیقات

 

دکتر مجید قدسی حسن آباد

مدیر کل حوزه ریاست واحد علوم و تحقیقات

 

 

موسی فرزام

مدیر دفتر امور حقوقی

 

افشین محمدی

مدیر کل روابط عمومی

 

 

دکتر حمیدرضا غفارزاده

مدیر کل امور بین الملل

 

 

دکتر امیر مسعود رحمانی

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

دکتر رضا سارنگ
سرپرست اداره کل تربیت بدنی

 

اسمعیل رجب پور

مدیر مرکز اسلامی و بین المللی پیامبر اعظم (ص)