اخبار

دانشگاه آزاد به راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها، سراهای نوآوری و مهارت‌آموزی توجه ویژه دارد
دکتر طهرانچی در مراسم رونمایی از فراصندوق ستارگان:

دانشگاه آزاد به راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها، سراهای نوآوری و مهارت‌آموزی توجه ویژه دارد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه در دوره جدید مدیریتی، به راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها و مهارت‌آموزی به دانشجویان و ایجاد سراهای نوآوری توجه ویژه دارد.

ادامه مطلب
کارآفرینی، مسئله و محصول محور بودن هدف اصلی مرکز تحقیقات مهندسی در پزشکی و بیولوژی واحد علوم و تحقیقات است

کارآفرینی، مسئله و محصول محور بودن هدف اصلی مرکز تحقیقات مهندسی در پزشکی و بیولوژی واحد علوم و تحقیقات است

سرپرست مرکز تحقیقات مهندسی در پزشکی و بیولوژی واحد علوم و تحقیقات ضمن تشریح برنامه‌های این مرکز، تولید دانش فنی را از برنامه‌های اصلی مرکز تحقیقات مهندسی در پزشکی و بیولوژی واحد علوم و تحقیقات دانست.

ادامه مطلب