اخبار

امحاء پسماندهای بیمارستان فرهیختگان با سامانه «امحاء پسماندهای خطرناک با روش پلاسمای حرارتی» واحد علوم و تحقیقات

امحاء پسماندهای بیمارستان فرهیختگان با سامانه «امحاء پسماندهای خطرناک با روش پلاسمای حرارتی» واحد علوم و تحقیقات

سامانه پلاسمایی امحاء پسماندهای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با پایلوت امحاء زباله‌های بیمارستان فرهیختگان آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب