اخبار

دور دوم نشست‌های مشورتی رئیس واحد علوم و تحقیقات با اعضای هیأت علمی آغاز شد

دور دوم نشست‌های مشورتی رئیس واحد علوم و تحقیقات با اعضای هیأت علمی آغاز شد گالری

دور دوم نشست‌های مشورتی دکتر رضا مسعودی رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با اعضای هیأت علمی این واحد دانشگاهی با استادان دانشکده نفت و مهندسی شیمی برگزار شد.

ادامه مطلب