اخبار

کارگاه آشنایی با راه اندازی کسب و کارهای فن‌آورانه در کشورهای همسایه در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

کارگاه آشنایی با راه اندازی کسب و کارهای فن‌آورانه در کشورهای همسایه در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

کارگاه آشنایی با راه اندازی کسب و کارهای فن‌آورانه در کشورهای همسایه(عمان، قطر و ترکیه)، به همت مرکز رشد و نوآوری واحد علوم و تحقیقات در سالن کنفرانس ساختمانی دکتر حبیبی برگزار شد.

ادامه مطلب