اخبار

انجام گزارش کار پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه آزاد
دکتر رنجبر خبر داد

انجام گزارش کار پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه آزاد

قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از انجام تمام امور مرتبط با گزارش کار پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

ادامه مطلب
سرپرست اداره کل مراکز تحقیقاتی و ارتباط با صنعت واحد علوم و تحقیقات منصوب شد

سرپرست اداره کل مراکز تحقیقاتی و ارتباط با صنعت واحد علوم و تحقیقات منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر رضا مسعودی رئیس واحد علوم وتحقیقات، دکتر حسین محمدنژاد شورکائی عضو هیات علمی دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتربه عنوان سرپرست اداره کل مراکز تحقیقاتی و ارتباط با صنعت واحد علوم و تحقیقات منصوب شد.

ادامه مطلب