اخبار

تحلیل جامعه شناختی واکنش مردم به شهادت سردار سلیمانی و وقایع پس از آن
در واحد علوم و تحقیقات صورت گرفت:

تحلیل جامعه شناختی واکنش مردم به شهادت سردار سلیمانی و وقایع پس از آن

نشست تخصصی تحلیل جامعه شناختی واکنش مردم به شهادت سردار سلیمانی و وقایع پس از آن با شعار «قهرمان ملی، خروش عمومی، سرمایه اجتماعی با حضور رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر علی بقایی سرابی و جمعی از استادان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

ادامه مطلب
امضای تفاهم نامه همکاری واحد علوم و تحقیقات و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

امضای تفاهم نامه همکاری واحد علوم و تحقیقات و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

تفاهم نامه همکاری واحد علوم و تحقیقات با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به کارآموزی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها ، کاهش مراجعات و ارتقاء کیفیت دوره‌های کارآموزی در سراسر کشور به امضاء رسید.

ادامه مطلب