اخبار

برگزاری سمینار  روش‌های حفاظت خاک در مناطق نیمه خشک  در واحد علوم و تحقیقات

برگزاری سمینار روش‌های حفاظت خاک در مناطق نیمه خشک در واحد علوم و تحقیقات

سمینار "روش‌های حفاظت خاک در مناطق نیمه خشک" با سخنرانی دکتر مهدی شریفی استاد دانشگاه سامرلند کانادا، با حضور دانشجویان رشته علوم کشاورزی و صنایع غذایی در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

ادامه مطلب
بررسی و ایجاد بستر لازم برای همکاری بین واحد علوم و تحقیقات و سازمان فضایی ایران
در بازدید رئیس سازمان فضایی ایران، مطرح شد:

بررسی و ایجاد بستر لازم برای همکاری بین واحد علوم و تحقیقات و سازمان فضایی ایران گالری

رئیس سازمان فضایی ایران به همراه هیأتی از این سازمان، از واحد علوم و تحقیقات بازدید کرده و طی نشستی بر همکاری‌های دوجانبه علمی، پژوهشی و تحقیقاتی تأکید کردند.

ادامه مطلب