اخبار

امحاء پسماندهای بیمارستان فرهیختگان با سامانه «امحاء پسماندهای خطرناک با روش پلاسمای حرارتی» واحد علوم و تحقیقات

امحاء پسماندهای بیمارستان فرهیختگان با سامانه «امحاء پسماندهای خطرناک با روش پلاسمای حرارتی» واحد علوم و تحقیقات

سامانه پلاسمایی امحاء پسماندهای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با پایلوت امحاء زباله‌های بیمارستان فرهیختگان آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
حرکت دانشگاه آزاد اسلامی در دوره جدید در حوزه فناوری جای قدردانی دارد
دکتر ستاری در مراسم افتتاح مرکز رشد و نوآوری:

حرکت دانشگاه آزاد اسلامی در دوره جدید در حوزه فناوری جای قدردانی دارد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی باید درصد قابل توجهی از درآمد خود را از محل فروش تکنولوژی، قرارداد با صنعت و استارت آپ‌ها کسب کند.

ادامه مطلب