اخبار

تغییر رویکرد در دانشگاه آزاد موجب افزایش پذیرش دانشجو در سال جاری شد
دکتر طهرانچی در نشست صمیمی با پیشکسوتان دانشگاه آزاد:

تغییر رویکرد در دانشگاه آزاد موجب افزایش پذیرش دانشجو در سال جاری شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه در گام دوم خود رویکرد جدیدی تحت عنوان دانشگاه کارآفرین و کارآمد که دغدغه اشتغال جوانان این مرز و بوم را دارد، اتخاذ کرده است.

ادامه مطلب