اخبار

تشکیل کمیته ویژه پیگیری حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات
با دستور دکتر طهرانچی صورت گرفت

تشکیل کمیته ویژه پیگیری حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پی وقوع حادثه ناگوار واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران، دستور تشکیل کمیته ویژه پیگیری این حادثه را صادر کرد.

ادامه مطلب