اخبار

دستگاه‎های آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات در سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها) به‌روز رسانی شد

دستگاه‎های آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات در سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها) به‌روز رسانی شد

مدیر پژوهشی مجمتع‌های آزمایشگاهی زکریای رازی و شیخ بهایی واحد علوم و تحقیقات ضمن تشریح فعالیت‌های صورت‌گرفته و برنامه‌های آتی این دو مجتمع از ثبت و ویرایش دستگاه‎های آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات در سامانه ساها دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

ادامه مطلب
رویکرد جدید مدیریتی در دانشگاه آزاد اسلامی، گذار از تمرکزگرایی و اجرای سازمان یکپارچه است

رویکرد جدید مدیریتی در دانشگاه آزاد اسلامی، گذار از تمرکزگرایی و اجرای سازمان یکپارچه است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: رویکرد جدید مدیریتی در این دانشگاه، گذار از تمرکزگرایی و اجرای سازمان یکپارچه است، به طوری که اطلاعات شفاف بوده و وحدت فرماندهی سازمان وجود دارد.

ادامه مطلب
دستگاه «اسپکتروسکوپی جذب اتمی واحد علوم و تحقیقات» آماده بهره‌برداری مجدد شد

دستگاه «اسپکتروسکوپی جذب اتمی واحد علوم و تحقیقات» آماده بهره‌برداری مجدد شد

دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی (Atomic Absorption) مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی واحد علوم و تحقیقات، بازسازی و آماده بهره‌برداری مجدد و ارائه خدمات به استادان، دانشجویان و پژوهشگران شد.

ادامه مطلب