اخبار

طرح‌ های تحقیقاتی و تولید دانش فنی با تکیه بر نیاز روز کشور در واحد علوم و تحقیقات

طرح‌ های تحقیقاتی و تولید دانش فنی با تکیه بر نیاز روز کشور در واحد علوم و تحقیقات

سرپرست مجتمع آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات به جایگزین کردن تفکر درآمدزایی صرف از تجهیزات آزمایشگاهی اشاره کرد و گفت: اقدامات قابل توجهی برای درآمد‌زائی آزمایشگاه‌ها با تعریف طرح‌های تحقیقاتی و تولید دانش فنی با تکیه بر نیاز روز کشور در دست پیگیری است.

ادامه مطلب
اجرای ۸۰ طرح پژوهشی برون دانشگاهی با تکیه بر ظرفیت های علمی تحقیقاتی  دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

اجرای ۸۰ طرح پژوهشی برون دانشگاهی با تکیه بر ظرفیت های علمی تحقیقاتی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم وتحقیقات ضمن تاکید بر انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی متنوع با رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام شیوع ویروس کوید-۱۹ به تشریح عملکرد این دانشکده در طی یک سال گذشته پرداخت.

ادامه مطلب