اخبار

نشست مشورتی رئیس واحد علوم و تحقیقات با استادان دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی برگزار شد

نشست مشورتی رئیس واحد علوم و تحقیقات با استادان دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی برگزار شد

در دور دوم از سلسله نشست‌های مشورتی رئیس واحد علوم و تحقیقات با اعضای هیأت علمی این واحد دانشگاهی، دکتر مسعودی با استادان دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی دیدار و گفتگوکرد.

ادامه مطلب