اخبار - آرشیو

بررسی شکایات ایران از آمریکا در دادگاه لاهه
در واحد علوم و تحقیقات صورت گرفت

بررسی شکایات ایران از آمریکا در دادگاه لاهه گالری

شکایات ایران و آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری لاهه علیه یکدیگر و مسئولیت بین المللی این دو کشور، با حضور رئیس تیم حقوقی ایران در دادگاه لاهه در واحد علوم و تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب
گزارشی کوتاه از فعالیت‌های کتابخانه و مرکز اسناد علمی دکتر حبیبی واحد علوم تحقیقات +تصاویر

گزارشی کوتاه از فعالیت‌های کتابخانه و مرکز اسناد علمی دکتر حبیبی واحد علوم تحقیقات +تصاویر گالری

کتابخانه و مرکز اسناد علمی واحد علوم و تحقیقات با هدف فراهم کردن زمینه‌های تحقیق و پژوهش برای دانشجویان، اعضاء هیات علمی، محققان و پژوهشگران و نیز گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات منابع چاپی و غیر چاپی در ۱۰ سالن به ارائه خدمات می پردازد.

ادامه مطلب