اخبار - آرشیو

دانشجوی واحد علوم و تحقیقات از پایان‌نامه «طراحی موزه کاسپین در حاشیه دریای خزر با تأکید بر معماری زمینه‌گرا» دفاع کرد

دانشجوی واحد علوم و تحقیقات از پایان‌نامه «طراحی موزه کاسپین در حاشیه دریای خزر با تأکید بر معماری زمینه‌گرا» دفاع کرد

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری واحد علوم و تحقیقات از پایان‌نامه خود با عنوان «طراحی موزه کاسپین در حاشیه دریای خزر با تأکید بر معماری زمینه‌گرا» به راهنمایی دکتر آزاده شاهچراغی دفاع کرد.

ادامه مطلب
اختراع نانوکاتالیزوری با نام سدیم‌ مونت‌ موریلونیت‌ آمونیوم‌ دی‌هیدروژن‌ فسفات
توسط دانشجوی واحد علوم و تحقیقات صورت گرفت:

اختراع نانوکاتالیزوری با نام سدیم‌ مونت‌ موریلونیت‌ آمونیوم‌ دی‌هیدروژن‌ فسفات

علی کاظمی تبریزی دانشجوی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی نانوکاتالیزوری اختراع کرده است که می‌تواند انقلابی در واکنش‌های آلی ایجاد کند.

ادامه مطلب
طراحی سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات شخصی برای استادان
در رساله دکتری دانشجوی واحد علوم و تحقیقات ارائه شد:

طراحی سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات شخصی برای استادان

یک دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، در قالب رساله دکتری خود پیشنهاد طراحی سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات شخصی و تدوین شاخص‌های استاندارد برای استادان را ارائه داد.

ادامه مطلب
طراحی مجموعه مسکونی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر در تهران / آلودگی را هم به انرژی تبدیل کنیم
توسط دانشجوی واحد علوم و تحقیقات انجام شد:

طراحی مجموعه مسکونی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر در تهران / آلودگی را هم به انرژی تبدیل کنیم

عضو هیات علمی دانشکده عمران، معماری و هنر واحد علوم و تحقیقات از طراحی مجموعه مسکونی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر بر اساس شرایط منقطه ۲۲ تهران، توسط محققان دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

ادامه مطلب
توسط محقق واحد علوم و تحقیقات صورت گرفت:ساخت داربست کلسیم سولفاتی به روش پرینت سه بعدی به منظور کمک به درمان آسیب‌های استخوانی

توسط محقق واحد علوم و تحقیقات صورت گرفت:ساخت داربست کلسیم سولفاتی به روش پرینت سه بعدی به منظور کمک به درمان آسیب‌های استخوانی

محقق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی موفق به ساخت و بررسی خواص داربست‌های کلسیم سولفاتی پوشش داده شده با نانو سیلیکا به روش پرینت سه بعدی به منظور کاربرد در مهندسی بافت شد.

ادامه مطلب