اخبار - آرشیو

معاونین پژوهشی و آموزشی واحد علوم و تحقیقات منصوب شدند
با صدور احکامی از سوی دکتر رهبر صورت گرفت:

معاونین پژوهشی و آموزشی واحد علوم و تحقیقات منصوب شدند

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس واحد علوم و تحقیقات با صدور احکام جداگانه‌ای دکتر کرم اله دانشفرد را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر فاطمه عزیز آبادی فراهانی را به عنوان سرپرست معاونت پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات را منصوب کرد.

ادامه مطلب
ساخت کاغذ از الیاف گیاه لیف
برای اولین بار در دنیا صورت گرفت:

ساخت کاغذ از الیاف گیاه لیف

علی کاظمی تبریزی پژوهشگر واحد علوم و تحقیقات با همکاری دکتر وحید اتقیا و دکتر فرهاد زینلی موفق به ساخت کاغذ از الیاف گیاه لیف ( Luffa Cylindrica ) شدند.

ادامه مطلب
سرپرست معاونت‌های آموزشی و پژوهشی و رؤسای هفت دانشکده واحد علوم و تحقیقات منصوب شدند
طی احکامی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و واحد علوم و تحقیقات:

سرپرست معاونت‌های آموزشی و پژوهشی و رؤسای هفت دانشکده واحد علوم و تحقیقات منصوب شدند

دکتر فرهاد رهبر در احکامی جداگانه دکتر کرم اله دانشفرد را به سمت سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی را به سمت سرپرست معاونت پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات منصوب کرد.

ادامه مطلب
مهم‌ترین مبانی فعالیت‌های محوری بسیج دانشجویی
در یادداشت محمدرضا آبدار تبیین شد:

مهم‌ترین مبانی فعالیت‌های محوری بسیج دانشجویی

وجود تشکل‌های فعال دانشجویی در میان دانشجویان همواره یکی از علل پایداری و تأثیرگذاری حرکت‌های دانشجویی بوده است، بسیج دانشجویی هم به عنوان یک تشکل فعال در میان تشکل‌های دانشجویی دو امتیاز ویژه دارد، بسیجی و دانشجویی بودن.

ادامه مطلب