اخبار - آرشیو

نشست تخصصی" کرامت انسانی در معماری و شهرسازی " در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

نشست تخصصی" کرامت انسانی در معماری و شهرسازی " در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد گالری

نشست تخصصی با موضوع «کرامت انسانی در معماری و شهرسازی» با حضور دانشجویان و کارکنان به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

ادامه مطلب
واحد علوم و تحقیقات در بین ۲۸ واحد احراز کننده کد اخلاق
ارائه کد اخلاق به ۲۸ واحد مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در یک سال گذشته

واحد علوم و تحقیقات در بین ۲۸ واحد احراز کننده کد اخلاق

کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در گزارش فعالیت‌های خود، از ارائه کد اخلاق به ۲۸ واحد مجری علوم پزشکی این دانشگاه از سوی کمیته ملی اخلاق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال گذشته خبر داد.

ادامه مطلب
نشست تخصصی "تعیین ساختار نانوذرات با تابش سینکروترون" در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

نشست تخصصی "تعیین ساختار نانوذرات با تابش سینکروترون" در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات ، نشست تخصصی "تعیین ساختار نانوذرات با تابش سینکروترون"، با سخنرانی دکتر اردلان ضرغام استاد دانشگاه برمن آلمان، در مرکز تحقیقات فیزیک و پلاسمای این واحد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب
کنفرانس ملی "به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان" در واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود
با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و دانشگاه ادینبورگ انگلستان:

کنفرانس ملی "به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان" در واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود

نخستین کنفرانس ملی با عنوان " به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان" با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و دانشگاه ادینبورگ انگلستان و به همت دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود

ادامه مطلب