اخبار - آرشیو

مجوز فعالیت نشریات دانشجویی «اوج»، «صدای دانشجو» و «لینه» صادر شد
در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی واحد علوم و تحقیقات:

مجوز فعالیت نشریات دانشجویی «اوج»، «صدای دانشجو» و «لینه» صادر شد گالری

هشتمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی واحد علوم و تحقیقات برگزار و در این جلسه مجوز فعالیت ۳ نشریه دانشجویی «اوج»، «صدای دانشجو» و «دنیای زیست شناسی (لینه)» صادر شد.

ادامه مطلب