اخبار - آرشیو

طراحی و ساخت تجهیز ات بهینه ی بوستان
توسط دانشجویان واحد علوم و تحقیقات صورت گرفت:

طراحی و ساخت تجهیز ات بهینه ی بوستان

طراحی و ساخت تجهیزات بهینه ی پارک ها با قابلیت انجام بیش از ۱۰ تمرین ورزشی براساس استانداردهای ASTM توسط محققان واحد علوم و تحقیقات صورت گرفت.

ادامه مطلب
ثبت پرنده ی کمیاب ایرانی با نام مونیای هندی در کمیته ی ملی ثبت پرندگان ایران
توسط دانشجوی واحد علوم و تحقیقات صورت گرفت:

ثبت پرنده ی کمیاب ایرانی با نام مونیای هندی در کمیته ی ملی ثبت پرندگان ایران

پرنده ی کمیاب ایرانی با نام مونیای هندی(سهره ی ریز) توسط امیر فرح نسب دانشجوی واحد علوم و تحقیقات پس از یک سال و نیم تحقیق و مطالعه در زیستگاه های جنوب کشور مشاهده و در کمیته ی ملی پرندگان ایران ثبت شد.

ادامه مطلب