اخبار - آرشیو

از واحد علوم و تحقیقات در نخستین "جشنواره ملی تجلیل از آثار برتر حوزه جهانی شدن" تجلیل به عمل آمد

از واحد علوم و تحقیقات در نخستین "جشنواره ملی تجلیل از آثار برتر حوزه جهانی شدن" تجلیل به عمل آمد

واحد علوم و تحقیقات در نخستین " جشنواره ملی تجلیل از آثار برتر حوزه جهانی شدن" با ارائه 10 عنوان کتاب حائز دریافت تقدیر نامه ناشران از سوی دبیرخانه این جشنواره شد.

ادامه مطلب