اخبار - آرشیو

 کارگاه نقش و کاربرد آموزه های دینی در سبک زندگی در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

کارگاه نقش و کاربرد آموزه های دینی در سبک زندگی در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

اولین نشست از کارگاه های نقش و کاربرد آموزه های دینی در سبک زندگی به همت معاونت فرهنگی واحد علوم و تحقیقات در دانشکده مواد، با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی برگزار شد

ادامه مطلب