اخبار - آرشیو

با حکمی از سوی دکتر میرزاده:

با حکمی از سوی دکتر میرزاده:

اعضای کمیته هزینه مازاد درمان کارکنان واحد علوم و تحقیقات منصوب شدند/ اعضای علی البدل کمیته بدوی تخلفات اداری کارکنان واحد علوم و تحقیقات منصوب شد

ادامه مطلب

کارگاه نقش و کاربرد آموزه های دینی در سبک زندگی در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

اولین نشست از کارگاه های نقش و کاربرد آموزه های دینی در سبک زندگی به همت معاونت فرهنگی واحد علوم و تحقیقات در دانشکده مواد، با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب