اخبار - آرشیو

دکتر علی عباسپور با فاتحه خوانی و ذکر دعا بر مزار شهدای گمنام واحد علوم و تحقیقات فعالیت رسمی خود را آغاز کرد

دکتر علی عباسپور با فاتحه خوانی و ذکر دعا بر مزار شهدای گمنام واحد علوم و تحقیقات فعالیت رسمی خود را آغاز کرد

رئیس واحد علوم و تحقیقات :واحد علوم و تحقیقات با چشم انداز علمی خود به عنوان دانشگاه برتر ایران، همگام با دانشگاه های مطرح دنیا به رقابت می پردازد

ادامه مطلب