طی احکامی از سوی قائم مقام واحد علوم و تحقیقات؛ اعضای شورای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات منصوب شدند

۲۶ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۱۷ کد : ۹۹۹۲ اخبار
تعداد بازدید:۴۰۰۸
اعضای شورای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی از سوی قائم مقام واحد علوم و تحقیقات منصوب شدند.
طی احکامی از سوی قائم مقام واحد علوم و تحقیقات؛ اعضای شورای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، دکتر قاسم عموعابدینی در احکام جداگانه‌ای دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری را به عنوان رئیس و دکتر بهزاد بازیار مدیرکل امور پژوهشی واحد علوم و تحقیقات را به عنوان دبیر شورای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات منصوب کرد.

بر اساس احکام صادر شده از سوی قائم مقام واحد علوم و تحقیقات، دکتر امیرهومن حمصی استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست؛ دکتر فرح حبیب استاد دانشکده عمران، معماری و هنر؛ دکتر حمیدرضا زمانی‌زاده استاد دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی؛ دکتر سید بابک مظفری دانشیار دانشکده فنی و مهندسی؛ دکتر پرویز آبرومند آذر دانشیار دانشکده علوم پایه؛ دکتر سینا فروزش استادیار دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی؛ دکتر لیلا ریاحی استادیار دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی؛ دکتر محسن رستمی مال خلیفه سرپرست اداره کل ارتباط با صنعت و مراکز تحقیقاتی و دکتر علی احدیت سرپرست مرکز رشد واحد علوم و تحقیقات به عنوان اعضای شورای پژوهشی این واحد دانشگاهی منصوب شدند.

( ۱۹ )