در اختتامیه بیست و چهارمین کتاب سال دانشجویی:

دو کتاب از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات رتبه‌های نخست را به خود اختصاص دادند

۲۳ آبان ۱۳۹۶ | ۱۲:۱۰ کد : ۸۷۶۱ اخبار
تعداد بازدید:۶۶۷
کتاب «فرهنگ سوگ شیعی» تألیف محسن حسام‌مظاهری و کتاب «جغرافیای شهری» ترجمه علی قاسمی از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات رتبه‌های نخست بیست و چهارمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی را به خود اختصاص دادند.
دو کتاب از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات رتبه‌های نخست را به خود اختصاص دادند

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات در مراسم پایانی این دوره از جشنواره کتاب سال دانشجویی که در دانشگاه تهران برگزار شد، کتاب «فرهنگ سوگ شیعی» تألیف محسن حسام‌مظاهری عنوان نخست بخش ویژه، شاخه فرهنگ عمومی و آسیب‌های اجتماعی و کتاب «جغرافیای شهری» ترجمه علی قاسمی عنوان نخست بخش اصلی جغرافیا را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است در این دوره از جشنواره کتاب سال دانشجویی در مجموع ۳۸ نفر به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب شدند.


۷ رای