راهیابی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات به مسابقات کشوری قرآن و عترت دانشگاه آزاد

۱۶ مهر ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۰ کد : ۸۵۲۲ اخبار
تعداد بازدید:۸۳۲
دو نفر از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات با کسب رتبه های برتر در مسابقات شفاهی استانی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی، موفق به راهیابی به مسابقات کشوری در سطح این دانشگاه شدند.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، امین بسطامی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی با کسب رتبه اول در بخش حفظ ۱۰ جزء و زهرا جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث با کسب رتبه دوم در بخش حفظ ۱۰ جزء در مسابقات شفاهی استانی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی، موفق به راهیابی به مسابقات کشوری قرآن و عترت در سطح دانشگاه آزاد اسلامی شدند.


۱۰ رای