آخرین انتصابات در واحد علوم و تحقیقات

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۸:۳۹ کد : ۷۹۴۲ اخبار
تعداد بازدید:۲۷۱۷

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتضی مجاور

مدیرکل اداره حراست

محمد علی نامی

رئیس اداره رسیدگی به اسناد و وصول مطالبات

کیوان متانی

مسئول انتظامات

محمد قهرمانی

رئیس اداره امور آموزشی دانشکده مهندسی نفت و گاز

عباس داودی

رئیس اداره امور آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر

محمد عدولی

رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی دانشکده زبان و ادبیات

سید حسین کاظم پوردون

رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی مرکز تحقیقات فیزیک

مهدی فتاحی زاده

کارشناس امور دانش آموختگان (مسئول) دانشکده علوم پایه

داراب جبارپور

کارشناس امور دانش آموختگان (مسئول) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

حبیب رحیمی پور

کارشناس امور دانش آموختگان (مسئول) دانشکده مدیریت و اقتصاد

اعظم محمدی البرزی

کارشناس امور آموزشی (مسئول ثبت نام و امتحانات) دانشکده زبان و ادبیات

مرجان زمانی

کارشناس امور آموزشی (مسئول ثبت نام و امتحانات) دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

لیلا حسینی

کارشناس امور آموزشی (مسئول ثبت نام و امتحانات) دانشکده علوم پایه

محمدباقر شربتی

کارشناس امور پژوهشی (مسئول امور پایان نامه ها) دانشکده فنی و مهندسی

امیر تابش خو

کارشناس مسئول (مرکز اسلامی و بین المللی پیامبر اعظم (ص))

کبری موسوی

مسئول امور دفتری و بایگانی مرکز تحقیقات فیزیک