در جشنواره پژوهشگران ایرانی:

دانشجوی واحد علوم و تحقیقات رتبه اول را کسب کرد

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۰ کد : ۷۸۹۵ اخبار
تعداد بازدید:۳۱۱۶
دانشجوی واحد علوم و تحقیقات در جشنواره پژوهشگران ایرانی در دو بخش مقاله و کتاب، عنوان سطح پژوهشگر برجسته و رتبه اول را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، محمد تقی پور دانشجوی دکتری مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم این واحد، عنوان پژوهشگر برجسته و رتبه اول را در دوبخش مقاله و کتاب در جشنواره پژوهشگران ایرانی در مازندران کسب کرد.

لازم به ذکر است امتیاز پژوهشی ۵۰۰/۱ اخذ شده نامبرده شامل مجموع امتیازات ۱۴۷ مقاله و ۱۸ کتاب وی بوده است.

 


( ۲۰ )