دومین جشنواره علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (لقمان حکیم) برگزار می شود

۲۱ تیر ۱۳۹۴ | ۱۸:۱۷ کد : ۵۳۸۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۳
دومین جشنواره علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (لقمان حکیم) برگزار می شود

دومین جشنواره علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (لقمان حکیم) به منظور تقدیر از اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان برتر در رشته های (پزشکی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، بهداشت، مهندسی پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و...)؛ شاخه علوم دندانی شامل رشته های (دندانپزشکی و کلیه تخصص های دندانپزشکی)؛ شاخه علوم دارویی شامل رشته های (داروسازی، سم شناسی، نانو فناوری پزشکی، نظارت بر امور دارویی، شیمی دارویی، مدیریت و اقتصاد دارو و کلیه رشته های تخصصی داروسازی.؛ شاخه علوم پایه شامل رشته های (آناتومی، بافت شناسی، بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، تغذیه، علوم سلولی و ملکولی سایر موارد ) در هفته اول شهریور ماه برگزار می شود.

ثبت نام در این جشنواره از ابتدای تیر ماه آغاز شده است و به مدت یکماه ادامه دارد.

http://med.iau.ir/pages/mainPage.asp?I=S1M7P1C755