جدیدترین انتصابات واحد علوم و تحقیقات ‎

۱۵ تیر ۱۳۹۴ | ۱۶:۴۶ کد : ۵۳۷۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۸۵
جدیدترین انتصابات واحد علوم و تحقیقات ‎

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر احمد اصغری

سرپرست دانشکده علوم دامپزشکی

دکتر باخدا

معاون مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

زهرا روشنی

رئیس اداره خبر و رسانه

محمد قهرمانی

رئیس اداره امور آموزشی دانشکده مهندسی نفت و گاز

سعید یوسفی 

رئیس اداره مجموعه سرپوشیده در حوزه معاونت دانشجویی

پریوش مجیدی راد

رئیس اداره امور دانشجویی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهدی شبابی

رئیس اداره امور مشمولین در حوزه معاونت دانشجویی

نگین سادات نصیری فر

مسئول امور دانشجویی دانشکده محیط زیست و انرژی

رضا قباخلو

رئیس اداره عمومی و پشتیبانی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

حمیدرضا حصارکی

رئیس اداره عمومی و پشتیبانی مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی