رئیس دانشکده مهندسی نفت و گاز واحد علوم و تحقیقات خبر داد:

۱۰ تیر ۱۳۹۴ | ۱۷:۳۵ کد : ۵۳۵۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۷
راه اندازی دو گرایش فرآوری و انتقال گاز در واحد علوم و تحقیقات
رئیس دانشکده مهندسی نفت و گاز واحد علوم و تحقیقات خبر داد:

 

   راه اندازی دو گرایش فرآوری و انتقال گاز در واحد علوم و تحقیقات

 

دکتر ابوالقاسم امام زاده رئیس دانشکده مهندسی نفت و گاز این واحد دانشگاهی به راه اندازی گرایش های جدید در دانشکده مهندسی نفت و گاز این واحد در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: برای اولین بار، دو گرایش فرآوری و انتقال گاز در مقطع کارشناسی ارشد در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی ، در واحد علوم و تحقیقات راه اندازی می شود و از سال جدید تحصیلی اقدام به پذیرش دانشجو در این دو گرایش خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات رئیس دانشکده مهندسی نفت و گاز واحد علوم و تحقیقات تصریح کرد: از آنجایی که مقالاتی که در دانشکده نفت و گاز واحد علوم و تحقیقات ارائه می شوند با توجه به مشکلات و معضلات موجود در نفت و گاز کشور تعریف می شوند، به جرأت می توان گفت؛ این مقالات کاملا جنبه کاربردی دارند.

وی با بیان اینکه در این دانشکده دو شورای آموزشی و پژوهشی فعال است، گفت: شورای پژوهشی هر دو هفته یکبار، برای نظارت بر پروژه های کارشناسی ارشد و شورای آموزشی هر هفته برای رسیدگی به مسائل و مشکلات دانشجویان تشکیل می شوند.

دکتر امام زاده افزود: در راستای افزایش کیفیت آموزشی علاوه بر جذب اعضای هیأت علمی جدید و نخبه به دنبال بررسی و گزینش در اعضاء هیأت علمی موجود هستیم تا دروس ارائه شده براساس تخصص هریک از این اعضاء ارائه شود.

وی با اشاره به قرار گرفتن واحد علوم و تحقیقات در بین 750 دانشگاه برتر دنیا، گفت: افزایش سطح کیفی آموزشی و پژوهشی، استفاده از اساتید ایرانی خارج از کشور، همکاری با نهادها و دانشگاه های معتبر بین المللی می تواند جایگاه واحد علوم و تحقیقات را بیش از پیش بهتر کند.

دکتر امام زاده با بیان اینکه به دنبال تقویت واحد کارآموزی در دوره های کارشناسی هستیم، تصریح کرد: در این راستا افزایش تعداد واحد کارآموزی و اجرای آن در صنایع نفت و گاز می تواند بسیار موثر باشد و باعث شود تا دانش آموختگان این دانشکده به راحتی جذب بازار کار شوند، زیرا علاوه بر آموزش تئوری با انجام کارآموزی در صنایع نفت و گاز از لحاظ تجربی نیز آماده بازار کار خواهند شد.