توسط عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات:

۲۵ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۲:۴۰ کد : ۵۰۸۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۰۵
کتاب تصمیم گیری چند معیاره فازی ترجمه و تالیف شد
توسط عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات:

کتاب تصمیم گیری چند معیاره فازی ترجمه و تالیف شد

کتاب تصمیم گیری چند معیاره فازی توسط عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات ترجمه و توسط انتشارات سیمای دانش منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، این کتاب که مبانی تئوری، کاربردها و پیشرفت های اخیر انواع روش های تصمیم گیری چند معیاره را ارائه می دهد، به همت دکتر مهدی روانشادنیا، عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی و مدیریت ساخت واحد علوم و تحقیقات و مهندس محمد عادل بزرگمهر به چاپ رسید.

روانشادنیا گفت: این کتاب مجموعه ای متنوع از روش ها و کاربردهای عملی مجموعه های فازی را در تصمیم گیری چند معیاره در قالب مباحثی چون کاربرد منطق فازی در تصمیم گیری چند معیاره، روش های تصمیم گیری چند معیاره (ّF MCDM)، چند شاخصه فازی (F MADM) و چند هدفه فازی (F MODM) است. این کتاب شامل 22 فصل بوده، که پژوهش های کاربردی و نوین و زمینه های گوناگون از تصمیم گیری چند معیاره را در بر می گیرد.

عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات ، ادامه داد: سیستم پشتیبانی تصمیم چند معیاره فازی (F MCDSS)، حاصل جمع ساده وزین شده فازی (F SAW)، روش رتبه بندی بر مبنای تشابه با راه حل ایده آل فازی (F TOPSIS)، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (F AHP) و روش های غیر رتبه ای فازی (ORESTE, PROMETHE, ELECTRE)، بخش دیگری از مطالب این کتاب را تشکیل می دهد.

وی از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (F ANP)، تحلیل پوششی داده (DEA)، انتگرال های فازی چند شاخصه (MAFI)، فرآیند تحلیل سلسه مراتبی فازی (FAMP) و برنامه نویسی هندسی (GP)، یاد کرد و گفت: از دیگر موارد مورد توجه در این کتاب می توان به برنامه نویسی هندسی فازی (FGP)،  برنامه نویسی چند هدفه غیر خطی (MONLP)، روش حل مدل موجودی مواد چند هدفه (MOIM)،  برنامه ریزی پویای چند هدفه (MODP) و  بهینگی پارتو (VP) اشاره کرد.

مدیر گروه مهندسی و مدیریت ساخت واحد علوم و تحقیقات اظهار داشت: این اثر با جمع آوری کارهای روز پیشگامان تصمیم گیری چند معیاره، توسط چنگیز کاهرامان استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فنی استانبول تدوین شده است.

دکتر روانشادنیا با اشاره به اینکه تصمیم گیری چند معیاره یکی از کاربردی ترین مباحث و مجموعه ای از فنون و روش هایی استنتاج شده از ریاضیات است، تصریح کرد: این روش می تواند در بهبود تصمیمات مدیریتی فوق العاده موثر باشد. در روش های تصمیم گیری چند معیاره که در دهه های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است بجای استفاده از معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده می شود.

وی ادامه داد: عدم اطمینان محیطی و ابهامات بیش از پیش مسائل نیز ضرورت کاربرد منطق فازی را روشن می کند، به طوریکه بتوان گزاره های زبانی را به زبان ریاضیات ترجمه و اعمال کرد.