کارگاه چالش های محیط زیست و صنایع شیمیایی پایدار به زبان های انگلیسی و فارسی ، به همت دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات و با تدریس پروفسور محمد صباحی و دکتر مایک بنتون برگزار شد

۲۹ آذر ۱۳۹۳ | ۱۲:۲۸ کد : ۴۸۵۷ اخبار
تعداد بازدید:۳۶۹
کارگاه چالش های محیط زیست و صنایع شیمیایی پایدار به زبان های انگلیسی و فارسی ، به همت دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات و با تدریس پروفسور محمد صباحی و دکتر مایک بنتون برگزار شد