با حکمی از سوی دکتر میرزاده:

۱۴ دی ۱۳۹۲ | ۱۵:۳۱ کد : ۴۷۳۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۷۹
اعضای کمیته هزینه مازاد درمان کارکنان واحد علوم و تحقیقات منصوب شدند/ اعضای علی البدل کمیته بدوی تخلفات اداری کارکنان واحد علوم و تحقیقات منصوب شد
با حکمی از سوی دکتر میرزاده:

-          اعضای کمیته هزینه مازاد درمان کارکنان واحد علوم و تحقیقات منصوب شدند

-          اعضای علی البدل کمیته بدوی تخلفات اداری کارکنان واحد علوم و تحقیقات منصوب شد

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس واحد علوم و تحقیقات دکتر نقی شجاع ودکتر حمید ماجدی به عنوان اعضای کمیته هزینه مازاد درمان کارکنان این واحد دانشگاهی معرفی و منصوب شدند

به گزارش اداره کل روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس این واحد دانشگاهی طی احکامی جداگانه علیرضا مصدق و دکتر نقی شجاع را به عنوان اعضای علی البدل کمیته بدوی تخلفات اداری کارکنان واحد علوم و تحقیقات منصوب کرد.