برای نخستین بار در کشور توسط پژوهشگر واحد علوم و تحقیقات:

۰۷ آذر ۱۳۹۴ | ۱۱:۳۵ کد خبر : ۴۴۹۰ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۵
فهرست نهایی و تایید شده گونه های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز اعلام و ثبت شد
برای نخستین بار در کشور توسط پژوهشگر واحد علوم و تحقیقات:
فهرست نهایی و تایید شده گونه های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز اعلام و ثبت شد
دانش آموخته دکتری واحد علوم و تحقیقات، به عنوان نخستین پژوهشگر ایرانی موفق به اعلام و ثبت فهرست نهایی و تایید شده گونه های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز شد.
به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، دکتر فریدون عوفی، عضو هیات علمی  موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و دانش آموخته دکتری دانشکده علوم و فنون دریایی این واحد دانشگاهی، هدف از اجرای این پروژه را که از سال 1380 آغاز شده بود بازنگری و اصلاح رده بندی ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز، رفع ابهامات و حصول اطلاعات جدید در زمینه فهرست نهایی گونه های ماهیان این منطقه عنوان کرد و گفت:  تعیین روابط جغرافیای زیستی ماهیان دریایی جنوب ایران با مناطق دریایی همجوار منطقه اقیانوسی هند و آرام و همچنین سایر مناطق دریایی و  اقیانوسی دور دست  از دیگر اهداف آن بوده است که به انجام رسید. 
وی افزود: بدین منظور در گام نخست منابع و مستندات آرشیوی شامل منابع فارسی موجود 35 سال اخیر و غیر فارسی موجود 110 سال اخیر در زمینه ماهی شناسی خلیج فارس و خلیج عمان و در گام بعدی علاوه بر بررسی نمونه های ثبت و نگه داری شده در 14 موزه داخل کشور  و 7 موزه خارج از کشور، نمونه های ماهیان بدست آمده از گشت های ساحلی و دریایی در منطقه نیز مورد بررسی  قرار گرفتند. در گام آخر نیز اطلاعات و داده های بدست آمده با به کار گیری روش ها ی استاندارد، مقایسه و تفسیر شد.
دکتر عوفی اهداف کلی این پروژه را در سه بخش شناخت و تایید تعداد گونه های ماهیان منطقه برای تکمیل  فهرست نهایی، بررسی جغرافیایی زیستی و دیرینه ماهیان، و ارائه راهکار های علمی جهت برنامه ریزی مناسب حفاظت و بهره برداری پایدار از ذخایر تفکیک کرد و گفت: این تحقیقات با همکاری صاحب نظران و  متخصصان
بین المللی دانشگاه ها و موزه های  مرجع ماهی شناسی و تاریخ طبیعی از کشورهای مختلف نظیر آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و با انجام مسافرت های خارج از کشور و تبادل اطلاعات و مقایسه نمونه ها و چک لیست ها صورت گرفت.
دانش آموخته علمی واحد علوم و تحقیقات اظهار داشت: در این پروژه، جهت تکمیل اطلاعات و تعیین وضعیت موجود، نمونه برداری های میدانی گسترده و عملیات غواصی در زیستگاه های ساحلی و دریایی و نیز بررسی نمونه های موجود در بنادر ماهیگیری و مراکز تخلیه صید چهار استان جنوبی کشور و همچنین کشور های حوضه خلیج فارس و  خلیج عمان انجام گرفت.
وی به فهرست نهایی ماهیان غضروفی و استخوانی خلیج فارس و تنگه هرمز پرداخت و تصریح کرد: این فهرست براساس MCZ(Museum of Comparative Zoology) و ICZN(International Code of Zoological Nomenclature) مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.
دکتر عوفی با اشاره به تایید این فهرست توسط دپارتمان ماهی شناسی موزه تاریخ طبیعی کانادا گفت: براساس نتایج به دست آمده فهرست نهایی ماهیان با احتساب تنگه هرمز و منطقه مرزی دریای عمان 907 گونه در قالب 157 خانواده است.
دکتر عوفی اظهار داشت: این پروژه منجر به بازنگری، اصلاح رده بندی و ارائه فهرست نهایی گونه ها، طبقه بندی زیستگاهی براساس ویژگی های رفتار تغذیه ای و  هم پوشانی زیستگاهی و مشابهت جغرافیای جانوری ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز شد و ادامه مطالعات و تحقیقات برای تعیین وضعیت گونه شناسی ماهیان خلیج عمان نیز در دست بررسی است.
وی با اشاره به پدیده های ناشی از تنش های سیاسی (جنگ و مانور های نظامی) و نیز آلودگی ها و شوک های محیطی در منطقه ادامه داد: بر اساس مستندات علمی و شواهد موجود در پی بروز این حوادث و  بحران های
محیط زیست دریایی، در مواردی ماهیان دچار مهاجرت های اجباری می شوند که گاه تا سالیان دراز مانع از حضور گونه هایی خاص در منطقه می شود.
لازم به ذکر می باشد این تحقیق در قالب رساله دکتری و زیر نظر جناب آقایان دکتر سید محمد رضا فاطمی استادیار دانشکده علوم و فنون دریایی، دکتر عباسعلی مطلبی استاد مدعو واحد علوم و تحقیقات و دکتر  Brian W. Coad  استاد و صاحب نظر بین المللی از دپارتمان ماهی شناسی موزه تاریخ طبیعی کانادا – اتاوا انجام گرفته است.