پیام مهندس رضا پوروزیری مدیر منطقه ای خاورمیانه اسکان بشر سازمان ملل متحد به همایش تدوین شاخص های شکوفایی شهرهای دنیا

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۱۵:۱۲ کد : ۴۰۵۸ اخبار
تعداد بازدید:۳۳۸
پیام مهندس رضا پوروزیری مدیر منطقه ای خاورمیانه اسکان بشر سازمان ملل متحد به همایش تدوین شاخص های شکوفایی شهرهای دنیا

به گزارش اداره کل روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، رضا پوروزیری مدیر منطقه ای خاورمیانه اسکان بشر سازمان ملل متحد در پیامی به همایش شاخص های شکوفایی شهرهای دنیا و درجمع صاحبنظران این نشست گفت: شاخص شکوفایی شهری مسئله ای چند وجهی و با اهمیت های مختلف است، در واقع تمامی موضوعات مورد توجه و مرتبط برای بررسی و نیل به توسعه پایدار دارای مراتب و پیچیدگی هایی است. درک این  پیچیدگی ها ، پارامترهای دسترسی ، ارزش گذاری و اندازه گیری دارای اهمیت است. این معضل مهمی است که همواره مورد توجه جامعه بشری بوده است. بررسی ها و تجربیات بیشتر ، آموزه های جدیدی در بر داشته که برای رسیدن به موفقیت های مورد نظر  ما را یاری می دهند.

معتقدم بررسی شاخص های شکوفایی از جایگاه حقیقی خود دور شده است. این در برگیرنده بررسی مفهوم زندگی است. چنین مفهومی از طبیعت در حال تغییر قابل دریافت است. نمونه کامل این طبیعت در حال تغییر، شهر است. چرا که شهر یک مجموعه دربرگیرنده و متغیر است. بر این اساس بررسی و کشف رابطه بین شهر و شاخص های شکوفایی برای این ارزشمند است که می تواند به تغییر و یا پیشرفت کیفیت زندگی شهری منجر شود. شاید بتوانیم وقایع را به شاخص های شکوفایی اضافه کنیم تا مردم امکان تجربه و حس کردن اتفاقات را داشته باشند.

نکته مهم این است که شاخص شکوفایی می تواند به موارد شاخص های رفاه و کیفیت های متغیر وابسته و مرتبط باشد. مسئله مهم طراحان معماری و رهبران شهری یافتن چگونگی طراحی و تولید، فارغ از فشار و استرس به منظور لذت بردن از رفاه و کیفیت های متغیر است.

نمی توان گفت این مسئله ای ساده است و باید از موسسات و مکانیزم های مختلف برای حل آن بهره گیریم. هدف اصلی ما از برگزاری اجلاس گروه متخصصین تدوین شاخص های شکوفایی شهری خلق الگویی برای بحث کردن متخصصان در این رشته پیرامون پارامترهای شکوفایی است که باید آن را طی چندین نشست تخصصی UN-Habitat بررسی  کنیم. فاکتورهای مهم برای دسترسی به شکوفایی عبارتند از: توانایی تولید شهرها، پیشرفت های فراساختاری، کیفیت زندگی، عدالت و مشارکت اجتماعی، ثبات زیست محیطی و موسسات دولتی. در جلسه گروه متخصصان با این مقوله مواجهیم که آیا این پارامترها مناسب هستند یا نیازی به اضافه کردن شاخه های دیگر به شاخص شکوفایی به منظور رساندن شهرها به شکوفای شهری وجود دارد یا خیر.

در پایان مورد مهم دیگر که لازم به یادآوری می دانم معضل تناسب شهری است. یک شهر شکوفا قادر خواهد بود بدون فشارهای دولتی به موفقیت در لایه های مختلف تناسب دست یابد. شهرها متناسب و مستقل از قدرت کنترل بیشتری برخوردار هستند و در بحث ها می بایست این مورد را نیز در نظر بگیریم.