دکتر محمد بهرام زاده رئیس واحد تاکستان دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی به همایش شاخص های شکوفایی شهری:

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۱۵:۱۰ کد : ۴۰۵۷ اخبار
تعداد بازدید:۲۴۳۳
دکتر محمد بهرام زاده رئیس واحد تاکستان دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی به همایش شاخص های شکوفایی شهری:

انسان محور اصلی برنامه ریزی ها و و توسعه است

جهان توسعه یافته و جهان روبه توسعه مفاهیم روشنی از نسبت پیشرفت جوامع انسانی به دست نمی دهد. توسعه یافتگی از منظر برخی کشورهای جهان پدید آوردن احجام عظیم صنعتی و شهری بدون نگاه به اولویت مهمی همچون انسان و طبیعت است. از این رهگذر منابع ارزشمند طبیعی و آب به سرعت نابود می شوند و افزایش آلاینده های گوناگون حیات موجودات کره خاکی را به مخاطره می اندازد.

اگر بخواهیم شکلی صحیح و مدلی ارزشمند از توسعه را به دنیا معرفی کنیم، ناگزیر باید انسان رابه عنوان محور اصلی برنامه ریزی ها و مناسبت عملیاتی بشناسیم. با توجه به این محور اساسی و در بازخورد متقابل بین انسان و محیط زیست، ارزش های واقعی و بنیادین برای بهبود اسکان بشر شناسایی می شوند.

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در سال های اخیر، بویژه از زمان تصدی رییس جدید برنامه آقای خوآن کلوس با استفاده از ظرفیت های قابل توجه جوامع ملی در حال تدوین و پیگیری برنامه های زیربنایی برای دفاع از موجودیت انسانی است. در میان شاخص های مختلف توسعه، برنامه بهترین عملکردها و راهبردهای محلی برنامه اسکان بشر ملل متحد توانسته است با بکارگیری ابزار سنجش علمی و برخورداری از دانش افراد متخصص در جای جای دنیا شاخص های قابل توجهی را تدوین نماید.

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان اسلام افتخار دارد به عنوان پارتنر اجرای برنامه دبیرخانه شاخص شکوفایی شهری با استفاده از امکانات عملی و اجرایی واحد علوم و تحقیقات تهران و واحد تاکستان در تعامل با بزرگترین نهاد شهری ایران یعنی شهرداری تهران میزبان نشست تدوین شاخصهای شکوفائی شهری برای تدوین بیانیه تهران – تاکستان باشد.

امیدوارم این بیانیه به عنوان رفرنس تمامی نشست های شاخص شکوفایی شهری مورد توجه قرار گیرد و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران نقش شایسته خود را ایفا کرده باشد.

در پایان مراتب قدردانی خود را از برگزار کنندگان این برنامه بویژه میهمانان ارجمند خارجی و همکاران اینجانب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان اعلام می دارم.

 


( ۴ )