پژوهش جدیدی از دانشجوی واحد علوم و تحقیقات برای مهار رشد سلولهای سرطانی سینه

۲۸ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۷ کد : ۳۹۳۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۳۶
پژوهش جدیدی از دانشجوی واحد علوم و تحقیقات برای مهار رشد سلولهای سرطانی سینه
نتایج تحقیقات فرحناز یزدان طلب دانشجوی واحد علوم و تحقیقات که با همکاری محققان انستیتو پاستور ایران صورت گرفت ، نشان می دهد که پلاسمای جت در قیاس با سایر روش های درمانی برای سرطان سینه موثرتر است.
به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات ، فرحناز یزدان طلب مجری این تحقیق و دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات در این رابطه گفت: پلاسمای جت یکی از پر استفاده ترین روش ها برای تولید پلاسمای اتمسفری سرد است.
یزدان طلب افزود: پلاسمای جت نوعی تخلیه الکتریکی پایدار، هموژن و یکنواخت در فشار اتمسفری تولید می کند و دمای گاز در این تخلیه الکتریکی کمتر از ۵۰ درجه است که برای درمان حساس به حرارت بسیار مناسب است.
وی خاطرنشان کرد : در طرح پژوهشی با عنوان «بررسی روش پلاسمای اتمسفری سرد در درمان سرطان سینه» ، تاثیر پلاسمای اتمسفری سرد روی سلول های سرطان سینه رده MDA-MB-231 مورد بررسی قرار گرفته است.
دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی افزود: هدف از این تحقیق که در فاز کشت سلولی انجام شده است، بررسی مهار رشد سلول های سرطانی سینه با استفاده از پلاسما جت اتمسفری سرد بود.
به گفته یزدان طلب، در این پژوهش از گاز هلیوم برای ایجاد پلاسما در دمای اتاق به صورت تابش نقطه ای در سه زمان مختلف ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ ثانیه استفاده شد و با استفاده از آزمایش سمیت سلولی (MTT ) درصد زنده ماندن سلول های تیمار شده بررسی شد.
وی ادامه داد: نتیجه این مطالعه نشان داد که با افزایش زمان تابش، میزان زنده ماندن سلول های سرطانی درمان شده با پلاسما کاهش یافت. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، زمان بهینه تابش پلاسما برای از بین بردن سلول های سرطانی ۹۰ ثانیه بود.
یزدان طلب با بیان اینکه نتیجه این مطالعه نشان می دهد که استفاده از پلاسمای اتمسفری سرد می تواند روش درمانی مناسبی برای سلول های سرطانی به شمار آید ادامه داد: سرطان سینه از شایع ترین انواع سرطان و دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در میان زنان است. در سال های اخیر روش های نوینی برای کاهش عوارض جانبی و اختصاصی عمل کردن درمان ها صورت گرفته است تا تنها بافت توموری مورد تهاجم قرار گیرد و سلول های سالم از گزند اثرات درمانی در امان بمانند در این میان یکی از روش های غیر تهاجمی استفاده ازتکنیک پلاسمای فیزیکی غیرحرارتی است که در آن از گازهای یونیزه دردمای 30 تا 45 درجه سانتی گراد استفاده می شود و بهترین تکنیک برای درمان های حساس به حرارت است.