کتاب "مقدمه ای بر باد و اثر آن در کشاورزی" به همت عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات منتشر شد

۳۰ مهر ۱۳۹۲ | ۱۸:۴۴ کد : ۳۷۹۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۸۰

کتاب "مقدمه ای بر باد و اثر آن در کشاورزی" به همت عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات منتشر شد

  کتاب "مقدمه ای بر باد و اثر آن در کشاورزی" به همت دکتر بابک دلخوش عضو هیأت علمی تمام وقت واحد علوم و تحقیقات ، مهندس بردیا بیات و مهندس مصطفی زمان فشمی تالیف و از سوی موسسه انتشاراتی بهتا پژوهش به چاپ رسید

به گزارش اداره کل روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات ، در مقدمه این کتاب آمده است :امروزه به دلیل پیشرفت علم و دانش بشری ، اهمیت عوامل محیطی از جمله باد در تولید عملکرد بهتر نظام های کشاورزی پررنگ تر شده است. برای آشنایی بیشتر می توان باد را این گونه تعریف کرد که باد، بر اثر اختلاف فشار بین دو نقطه شکل می گیرد که این اختلاف فشار در اثر اختلاف دما به وجود می آید بنابراین در دو منطقه ای که نسبت به هم اختلاف فشار ناشی از اختلاف دما وجود داشته باشد ، حرکت هوا یا همان باد را شاهد خواهیم بود.

در ادامه مقدمه این کتاب آمده است: اختلاف دما ناشی از وجود دو منطقه ی سرد و گرم است که منطقه ی سردتر را پر فشار و منطقه ی گرم تر را کم فشار می نامند. حال اگر اختلاف دمای این دو منطقه بیشتر باشد که ممکن است ناشی از دلایل مختلفی چون اختلاف ارتفاع یا سایر عوامل مرتبط باشد.

اختلاف دما بین مناطق مختلف به عوامل متعددی وابسته است که برای مثال می توان به عواملی چون جنس خاک ، رنگ خاک، پستی و بلندی، میزان منابع آبی منطقه (مثل دریاچه و رودخانه و ... ) میزان بیوماس (زیست نوده) که معادل کل ماده ی خشک یا تل موجود زنده در واحد سطح می باشد را می نامند.

 در مقدمه این کتاب آمده است: بین بیوماس و محصول سرپا تفاوت وجود دارد به نحوی که بیوماس شامل موجودات زنده و تمام اجزای تشکیل دهنده ی آن ها می شود اما محصول سرپا فقط گیاهان کاشته شده توسط بشر را شامل می شود ولی سازوکار این دو عوامل در ایجاد اختلاف دمای مناطق مختلف تقریبا یکسان است