نشست شب شعر و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۸ کد : ۳۷۸۰ اخبار
تعداد بازدید:۳۷۷
نشست شب شعر و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد
جهان نگری در شاهنامه تقابل خرد و بی خردی است
نشست شب شعر و بزرگداشت حکیم ابو القاسم فردوسی باحضور علیرضا آذر، صابر قدیمی و دکتر فرهاد طهماسبی از شاعران برجسته کشور و جمعی از دانشجویان به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات ، دکتر فرهاد طهماسبی استاد ادبیات و زبان فارسی با بیان اینکه شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی اثری حماسی و جهانی است، گفت: اگر از دیدگاه ساختاری به شاهنامه نگاه کنیم، به سه بخش اصلی بنیادی که دربرگیرنده حوزه های اسطوره ای و اساطیری شاهنامه است، بخش میانی که شامل حوزه حماسی است و در نهایت بخش تاریخی تقسیم می شود.
وی با بیان اینکه شاهنامه نزدیک به 60 هزار بیت دارد، افزود: بخش اسطوره ای بیشتر به رویارویی اقوام مهاجر آریایی با ساکنان فلات ایران که در شاهنامه از آنها با عنوان دیو یاد می شود، پرداخته است. ساکنان فلات قاره ایران که در شاهنامه به دیو تشبیه شده اند در اصل انسان هایی دارای فرهنگ و تمدن بوده اند که به تدریج جای خود را به مهاجران آریایی دادند.
دکتر طهماسبی ادامه داد: پس از بخش اسطوره ای بخش حماسی قرار دارد، این بخش پس از پادشاهی فریدون و تقسیم سیطره فرمانروای وی بین سه فرزندش، با قتل ایرج توسط برادران خود از سر حسد ورزی و در نتیجه شکل گیری رویارویی ایران و توران آغاز می شود. در نهایت بخش تاریخی قرار دارد که در این بخش الگوهای دیرین حماسی و اسطوره ای رو به زوال می رود و تا سقوط ساسانیان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه گفتمان غالب شاهنامه جهان نگری به معنای نگاه انسان به جهان و هستی و زمینه های مختلف آن است، تصریح کرد: جهان نگری در شاهنامه تقابل خرد و بی خردی است.
دکتر طهماسبی افزود: خردمندی ای که در شاهنامه به آن پرداخته شده است، شامل بخش های مختلفی است، اولین مسئله ای که از خردمندی حاصل می شود " داد " است و از مفاهیم گسترده شاهنامه به شمار می رود. داد از فرد آغاز می شود و اگر افراد دادگر باشند، داد در جامعه گسترش پیدا کرده و در نتیجه حکومتگران نیز باید دادگر باشند.
وی افزود: دومین فرآیند خردمندی " دهش " به معنای بخشندگی و ایثار است که علاوه بر مقوله های دنیوی و مادی در معرفت، دانش، آگاهی و جنبه های مثبت دیگر نمود دارد. نتیجه بعدی خردمندی "خرسندی"  است، خردمند، خرسند است و کسی است که وظایف خود را به درستی انجام داده، قانع است و به حق و حقوق خود می رسد.
دکتر طهماسبی با اشاره به اینکه " راستی" فرآیند دیگر خردمندی است افزود: اگر خردمندی، داد، دهش و خرسندی ایجاد شود راستی پدید خواهد آمد و انسان ها روی به دروغ و دروغ گویی نخواهند آورد.
وی ادامه داد: پس از تمامی فرایندهای حاصل از خردمندی، پیمانداری و عدم پیمان شکنی حاصل می شود. نتیجه حاصل از تمامی فرایندهای خردمندی آزادگی در جامعه است. آزاده کسی است که حقوق دیگران را زیر پای نمی گذارد و علاوه بر اینکه وظایف خود را بجای می آورد اجازه نمی دهد که حقوقش را پایمال کنند.
دکتر طهماسبی ادامه داد: در مقابل خردمندی، نابخردی قرار دارد که آز، غرور، ناخرسندی، دروغ، پیمان شکنی را در خود دارد.
لازم به ذکر است در این مراسم برخی از دانشجویان به ارائه اشعار خود پرداختند که توسط شاعر پرآوازه علیرضا آذر و صابر قدیمی و دکتر طهماسبی مورد نقد و نظر قرار گرفت. همچنین علیرضا آذر و صابر قدیمی از شاعران مطرح کشور در این شب شعر به شعرخوانی پرداختند .