با صدور احکامی جداگانه از سوی معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات:

۲۶ آذر ۱۳۹۳ | ۱۲:۱۵ کد : ۳۶۱۲ اخبار
تعداد بازدید:۳۳۲
مدیران پژوهشی 13 دانشکده واحد علوم و تحقیقات معرفی و منصوب شدند
با صدور احکامی جداگانه از سوی معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات:

مدیران پژوهشی 13 دانشکده واحد علوم و تحقیقات معرفی و منصوب شدند

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر محمد حسین مدرسی، معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات مدیران پژوهشی 13 دانشکده این واحد معرفی و منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات اسامی این مدیران به شرح ذیل است:

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر فریبا زمانی هرگلانی

مدیر پژوهشی مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

دکترعلی زارع

مدیر پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دکترپرویز مفتون سمنانی

مدیر پژوهشی دانشکده زبان وادبیات

دکتربابک عباسی

مدیر پژوهشی دانشکده الهیات و فلسفه

دکترسارا اله یاری بیک

مدیر پژوهشی دانشکده علوم و فنون دریایی

دکترنادر جفعرنیا دابانلو

مدیر پژوهشی دانشکده مهندسی پزشکی

دکترمحمد نقی زاده

مدیر پژوهشی دانشکده هنر و معماری

دکترافسانه مظفری

مدیر پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دکترمهناز حکمت زاده

مدیر پژوهشی دانشکده مهندسی نفت و گاز

دکترسپیده ترابی

مدیر پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دکترزهرا نورمحمدی

مدیر پژوهشی دانشکده علوم پایه

دکتراختر جمالی

مدیر پژوهشی دانشکده علوم پزشکی

دکتر میترا اطهری

مدیرپژوهشی دانشکده فنی و مهندسی