دکتر عابدی خبر داد:

۲۹ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۳:۰۷ کد : ۳۵۳۸ اخبار
تعداد بازدید:۴۳۸
ارزش گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی توسط محققان واحد علوم و تحقیقات
دکتر عابدی خبر داد:

ارزش گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی توسط محققان واحد علوم و تحقیقات

پایلوتMFCA در واحد علوم و تحقیقات ایجاد می شود

مدیرگروه اقتصاد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات، از ایجاد پایلوت حسابداری جریان مواد و انرژی MFCA (Material Flow Cost Accounting) در این واحد دانشگاهی به منظور کاهش هدررفت مواد و منابع انرژی و رسیدن به حداکثر کارایی و حداقل سازی و نیز استفاده از ظرفیت های بلااستفاده در واحدهای تولیدی هزینه در راستای تبدیل واحد علوم و تحقیقات به دانشگاه سبز خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات دکتر زهرا عابدی مدیرگروه اقتصاد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات ، ادامه داد : با توجه به رشد سودآوری و کاهش هزینه ها و هدررفت آب و انرژی در پروژه های اجراشده در بنگاه های صنعتی توسط محققین واحد علوم و تحقیقات، تأسیس پایلوتMFCA درمواد، دستور کار دانشکده محیط زیست و انرژی این واحد دانشگاهی قرار دارد.

دکتر عابدی با بیان اینکه گروه اقتصاد محیط زیست ، در صدد است تا با گسترش فعالیت های پژوهشی، عملیاتی کردن تحقیقات و اجرای پروژه های MFCAدر تنوع درآمدزایی دانشگاه موثر باشد، تصریح کرد: در این راستا، دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات، ارتباطی تنگاتنگ با سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی بهره وری ایران و سازمان حمل و نقل ریلی برقرار کرده است .

وی با بیان اینکه واحد علوم و تحقیقات در راستای بهره وری سبز، با سازمان های مختلف، از جمله سازمان ملی بهره وری ایران، همکاری دارد، افزود: گروه اقتصاد محیط زیست، با محاسبه هزینه ها و منافع خارجی و اجتماعی ، نقش مهمی در ارتقاء سطح سودآوری ، بهره وری ، کاهش اتلاف مواد و انرژی و آلودگی های محیط زیست دارد که طبیعتا این موارد در راستای حصول اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار است.

مدیرگروه اقتصاد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات به تآسیس مقطع دکتری رشته اقتصاد محیط زیست اشاره کرد و اظهار داشت: گروه اقتصاد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات از مهرماه سال جاری، در مقطع دکتری اقتصاد محیط زیست دانشجو می پذیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش یکی از اهداف رشته اقتصاد محیط زیست را تعیین ارزش و رقم پولی منابع و ذخایر طبیعی و زیست محیطی دانست و ادامه داد: ارزش گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی همچون دریاچه پریشان، تالاب شادگان، خلیج گرگان، میانکاله، پارک ملی تندوره و رود کارون و بررسی تغییرات اقلیم، قیمت گذاری سوخت تعیین هزینه های اجتماعی Social Cost و منافع و هزینه های خارجی External Benefit ،External Cost در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست، از جمله اقدامات انجام شده برای کاربردی شدن پروژه های دانشجویان است.

وی در ادامه از تعریف طرح های کاربردی در گروه اقتصاد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات با هدف برآورد ارزشگذاری منابع زیست محیطی و بررسی تغییر اقلیم(Climate Change )خبر داد و تصریح کرد: تغییر اقلیم ناشی از افزایش شتابنده مصرف منابع انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و نیز خانواده ها، باعث افزایش آلاینده ها و در نتیجه گرم شدن زمین و وارونگی هوا می باشد.

دکتر عابدی تعریف رساله های کاربردی، اجرای پروژه های پژوهشی در صنایع گوناگون و برگزاری سمینارهای بین المللی با همکاری صنایع، سازمان محیط زیست، سازمان ملی بهره وری ایران و نهادهای بین المللی بهره وری و زیست محیطی در حوزه اقتصاد محیط زیست را از جمله برنامه های این گروه دانست .

مدیرگروه اقتصاد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات، با بیان اینکه تغییر اقلیم غیرطبیعی ناشی از عملکرد انسان ، جبران پذیر نیست، گفت: گروه اقتصاد محیط زیست ، با بررسی و به کارگیری مدل های مختلف مرتبط ، تغییر اقلیم ایجاد شده در دو منطقه حورالعظیم در خوزستان و گاندو در سیستان و بلوچستان در ایران را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است .